Bestyrelse

Formand:
Torben Sørensen
Halsskovvej 3B, 1 TH
4220 Korsør
Tlf 91994798
Mail: formand@halsskov-skakforening.dk

Henvendelser bedes rettet direkte til formanden.