Kontingent

Det halvårlige kontingent udgør pr. 1. januar 2024 for juniormedlemmer kr. 250 og for øvrige medlemmer kr. 350. Kontingentet omfatter tillige medlemskab af 2. hovedkreds samt DSU (Dansk Skak Union).

Af administrative grunde opkræves kontingent forud i henholdsvis december og juni måned for eksisterende medlemmer.